Organisatie

Bedrijfmaatschappelijk werk

 

Bedrijven die willen werken aan gezonde werkverhoudingen en meer welzijn voor hun personeel kunnen SMWO Bedrijfsmaatschappelijk Werk inschakelen. De bedrijfsmaatschappelijk werker lost samen met de werknemer problemen in de werksfeer op.

Daarbij moet worden gedacht aan:

 • problemen in werkrelaties, bijvoorbeeld verstoorde verhoudingen, onvoldoende samenwerking of gebrekkige communicatie;
 • problemen in de privé-situatie die het functioneren op het werk negatief beïnvloeden;
 • problemen die voortkomen uit verzuim, langdurige ziekte, werkhervatting of calamiteiten;
 • problemen die samenhangen met veranderingen op het werk.

 

Bedrijfsmaatschappelijk werkers doen dat:

 • met een resultaatgerichte werkwijze;
 • door zich direct op de feiten te richten, waardoor snel de kern van het probleem duidelijk is.

 

Bedrijfsmaatschappelijk werkers starten hun begeleiding en bemiddeling al op het moment dat spanningen ontstaan. Daardoor wordt verzuim voorkomen en kunnen medewerkers hun werkzaamheden beter verrichten.

Bij de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter is een scheiding ontstaan tussen de problemen die de bedrijfsarts of de bedrijfsmaatschappelijk werker oppakt. De bedrijfsarts begeleidt en behandelt werknemers, waarbij verzuim gevolg is van ziekte. Spanningen op de werkvloer horen daar dus niet bij, maar geven wel problemen binnen de organisatie, met verzuim als resultaat.


De functie van het bedrijfsmaatschappelijk werk is dan ook:

 • voorkomen van uitval (verzuimpreventie);
 • reïntegratie;
 • zorg voor medewerkers door in een vroeg stadium hulp te verlenen, waardoor escalatie wordt voorkomen.

 

Uitgangspunt bij de begeleiding is het streven naar het evenwicht tussen de belangen van de organisatie en van de medewerker. Er wordt hulp geboden om communicatie weer mogelijk te maken. Daarnaast wordt gezocht naar praktische en werkbare oplossingen.


Het Bedrijfsmaatschappelijk Werk biedt de volgende diensten aan:

 • kortdurende resultaatgerichte ondersteuning en hulpverlening;
 • signalering van trends, bijvoorbeeld een veelvoorkomend probleem;
 • vroegtijdig contact met ziekmelders;
 • participatie in het sociaal medisch overleg (SMO).

Werknemers kunnen ook privé problemen hebben, waardoor ze niet goed op hun werk functioneren. De kortdurende begeleiding is voor hen niet afdoende. Zij kunnen worden doorverwezen naar bijvoorbeeld het algemeen maatschappelijk werk, een psycholoog of een geestelijke gezondheidsdienst.

 

Meer informatie 

tel. 0113 277 111 of mail

Nieuws

NIEUW: Het Mantelzorgcafé

Op woensdag 20 september 2017 zijn alle mantelzorgers uit de gemeente Goes van harte welkom bij het eerste Mantelzorgcafé. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen mantelzorgers onder het genot van een kopje ...
Lees verder

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen

Weerbaarheid voor kinderen Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij of zij wel en niet wil, wat hij of zij wel en niet kan én kan daar ook naar handelen. Deze cursus helpt kinderen in ...
Lees verder

Cursusaanbod AVO voor vrijwilligersorganisaties in Goes

Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De bijeenkomsten ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris