Organisatie

Woon(her)kansen

 

Op een bepaald moment kan iemand de grip op het leven kwijt raken: door verlies van werk, relatieproblemen, schulden die zich opstapelen. In de meeste gevallen lukt het om zelf de draad weer op te pakken, eventueel met hulp van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Maar soms lukt het niet en lopen de problemen zo hoog op dat zelfs uit huiszetting dreigt, doordat:

  • langere tijd de huur niet is betaald;
  • schuldhulpverlening is mislukt;
  • overlast wordt veroorzaakt in de woonomgeving;
  • de bewoner zich onvoldoende zelf kan redden.

In deze situatie is Woon(her)kansen nog een laatste kans. Gespecialiseerde hulpverleners gaan samen met cliënten aan de slag. Zij geven een intensieve hulpverlening, onder andere door:

  • het bieden van praktische ondersteuning;
  • hulp bij het maken van betalingsafspraken en het opstellen van budgetten;
  • indien nodig, doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties.

Het resultaat van de gezamenlijk inspanning moet zijn dat er geen uithuiszetting meer dreigt, eventuele overlast is weggenomen en dat de bewoner, alleen of met beperkte hulp van anderen, weer grip heeft op zijn leven.

 

Aanmelden voor Woon(her)kansen kan alleen door een woningcorporatie, een psychiatrische instelling of een andere hulpverlenende instelling.

 

Nieuwe kans cliënten

Niet alleen cliënten die een laatste kans worden geboden, worden door de medewerkers begeleid, maar ook nieuwe kans cliënten. Nieuwe kans cliënten zijn mensen die na een verblijf in een instelling weer zelfstandig kunnen gaan wonen, maar daar nog begeleiding bij nodig hebben. Het doel is dat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen wonen.


Samenwerking met: 

Woon(her)kansen is een samenwerkingsproject van Emergis, GGD, gemeenten en woningcorporaties in de Oosterschelderegio en SMWO.

Nieuws

NIEUW: Het Mantelzorgcafé

Op woensdag 20 september 2017 zijn alle mantelzorgers uit de gemeente Goes van harte welkom bij het eerste Mantelzorgcafé. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen mantelzorgers onder het genot van een kopje ...
Lees verder

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen

Weerbaarheid voor kinderen Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij of zij wel en niet wil, wat hij of zij wel en niet kan én kan daar ook naar handelen. Deze cursus helpt kinderen in ...
Lees verder

Cursusaanbod AVO voor vrijwilligersorganisaties in Goes

Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De bijeenkomsten ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris