Organisatie

Vrijwillige zorg

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van mensen met een zorg- of hulpvraag. De zorg die zij leveren is vaak aanvullend (maar even hard nodig) op professionele zorg. Vrijwillige zorg kenmerkt zich vaak door het persoonlijke karakter, zowel voor de helpbehoevende en voor degene die daar de zorg voor heeft (mantelzorger). 
Het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk van SMWO coördineert de hulpvragen en de inzet van de ongeveer 90 vrijwilligers en biedt verschillende vormen van vrijwillige zorg aan.

 

Praktische hulp

Voor mensen met een functiebeperking die zelfstandig (willen blijven) wonen.

Vrijwilligers bieden praktisch hulp en ondersteuning, zoals wandelen, boodschappen doen, vervoer naar ziekenhuis of arts, kleine klusjes in huis en tuin of gewoon samen koffie drinken.

 

Hulp aan dementerenden

Voor partners of verzorgers van dementerenden die thuis wonen. Hun zorgtaak wordt enkele uren per week overgenomen door een vrijwilliger.

 

Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ)

Voor mensen die hun laatste levensfase thuis willen zijn. Vrijwilligers bieden hen en hun familie hulp en ondersteuning, zoals hulp bij de verzorging, bieden van emotionele steun, waken en aanwezig zijn.

 

Vriendendienst

Voor mensen met psychiatrische achtergrond, die dreigen te vereenzamen. Vrijwilligers ondernemen samen met  cliënten activiteiten, zoals wandelen, sporten, winkelen en samen uitgaan.

Betrokken en deskundig 

Aan vrijwiligers die deze vormen van zorg verlenen, worden ook eisen gesteld. Belangrijkste zijn wel betrokkenheid en deskundigheid. Het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk biedt de vrijwilligers dan ook geregeld trainingen aan, zoals introductie- en vervolgtrainingen en themabijeenkomsten.

 

Van verwijzing naar hulp 

Organisaties voor thuiszorg, (huis)artsen en Emergis wijzen hun cliënten geregeld op de mogelijkheden van vrijwillige zorg. Ook weten steeds meer mensen het Steunpunt op eigen initiatief te vinden.

 

Nadat iemand zich heeft aangemeld, wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. Tijdens dat gesprek bekijkt een vrijwillig coördinator samen met de cliënt waar behoefte aan is.

 

Zijn er voor hulpvragen geen vrijwilligers beschikbaar, dan kan het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk gebruik maken de vacaturebank voor vrijwilligerswerk om geschikte vrijwilligers te werven. 

Nieuws

NIEUW: Het Mantelzorgcafé

Op woensdag 20 september 2017 zijn alle mantelzorgers uit de gemeente Goes van harte welkom bij het eerste Mantelzorgcafé. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen mantelzorgers onder het genot van een kopje ...
Lees verder

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen

Weerbaarheid voor kinderen Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij of zij wel en niet wil, wat hij of zij wel en niet kan én kan daar ook naar handelen. Deze cursus helpt kinderen in ...
Lees verder

Cursusaanbod AVO voor vrijwilligersorganisaties in Goes

Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De bijeenkomsten ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris