Organisatie

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Bij vrijwilligerswerk heb je een keuze over hoeveel tijd je wilt investeren, welke taken, bij welke organisatie enz. Mantelzorg overkomt je, er valt niet veel te kiezen. Mantelzorgers verlenen onbetaald, intensieve en langdurige zorg aan een familielid, vriend of bekende.

 

Het Steunpunt Mantelzorg van SMWO wilt zowel mantelzorgers als beleidsmakers bewust maken van de rol en het belang van de mantelzorg. Trefwoorden daarbij zijn: emancipatie, herkenning en erkenning. 

 

De doelgroep mantelzorgers is bijzonder heterogeen en altijd wisselend van samenstelling. Jong of oud, arm of rijk iedereen kan met mantelzorg worden geconfronteerd. Dit zorgt er wel voor dat mantelzorgers lastig bereikbaar. Profileren en zelf goed bereikbaar zijn, zijn dan ook speerpunten van het Steunpunt Mantelzorg. 

 

Telefonisch spreekuur 

Elke werkdag ie er een telefonisch spreekuur waar mantelzorgers terecht kunnen met al hun vragen. Het spreekuur is er ook om een luisterend ook te bieden. Een eerste behoefte van mantelzorgers is vaak de mogelijkheid om hun verhaal te kunnen vertellen en begrepen te worden. Een vaste groep vrijwilligers verzorgt het telefonisch spreekuur. De medewerkers van het Steunpunt coördineren de werkzaamheden.

 

Binnen SMWO is er tussen mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg een intensieve samenwerking. De vrijwilligers die werkzaam zijn in dit project kunnen vaak de taak van de mantelzorger verlichten. 

 

Meer informatie 

Het telefonisch spreekuur voor mantelzorgers is er elke werkdag van 9.30-12.30 uur: (0113) 277 122.

Natuurlijk kunt ook contact opnemen via  e-mail 

Nieuws

NIEUW: Het Mantelzorgcafé

Op woensdag 20 september 2017 zijn alle mantelzorgers uit de gemeente Goes van harte welkom bij het eerste Mantelzorgcafé. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen mantelzorgers onder het genot van een kopje ...
Lees verder

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen

Weerbaarheid voor kinderen Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij of zij wel en niet wil, wat hij of zij wel en niet kan én kan daar ook naar handelen. Deze cursus helpt kinderen in ...
Lees verder

Cursusaanbod AVO voor vrijwilligersorganisaties in Goes

Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De bijeenkomsten ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris