Organisatie

Breedtesport

Het doel van breedtesport is mensen (weer) in beweging te krijgen. En niet alleen bewegen, maar ook het plezier om samen met anderen bezig te zijn, is belangrijk. Breedtesport is elke vorm van sport en spel die niet tot topsport wordt gerekend. Breedtesport is laagdrempelig en richt zich dan met succes op kinderen en  jongeren. Zo worden er verschillende producten en diensten geleverd op het gebied van sportbuurtwerk, bewegingsonderwijs en verenigingsondersteuning.

 

Sportbuurtwerk

SMWO Breedtesport organiseert wekelijks in de verschillende Goese wijken en dorpen structurele sport- en spelactiviteiten. Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk. Voor een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt er ingespeeld op de behoeften van de diverse doelgroepen. Zo kunnen tieners en jongeren in verschillende wijken in Goes aan de slag met sportactiviteiten zoals zaalvoetbal, kickboksen en parkour. Voor kinderen op de basisschool zijn de wekelijkse pleintjesactiviteiten in hun wijk of dorp een vast begrip geworden. 

Naast structurele activiteiten organiseert SMWO Breedtesport verschillende evenementen zoals de jaarlijks terugkerende Skate-Event, het Streetsoccertournament, en het Zeeuws Kampioenschap Panna. Dit soort evenementen zijn succesvol geworden juist door de jongeren erbij te betrekken.

 

Verenigingsondersteuning

Sportverenigingen in Goes kunnen een beroep doen op breedtesport voor informatie en advies. Jaarlijks worden er ook cursussen/trainingen aangeboden aan de sportverenigingen. Geregeld wordt de behoefte bij sportvereniging gepeild op het gebied van deskundigheidsbevordering, zodat een gericht aanbod kan worden gedaan. Cursussen en trainingen worden vaak gezamenlijk met breedtesport uit Reimerswaal, Kapelle en Borsele georganiseerd.

 

Bewegingsonderwijs 

SMWO breedtesport zet zich ook in om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs van de basisscholen in Goes te verbeteren, met behulp van de 'Zeeuwse Methode Bewegingsonderwijs'. In deze methode  wordt er gewerkt met wekelijkse thema's die gedurende het jaar terugkomen.SMWO breedtesport coördineert deze methode op de Goese basisscholen in samenwerking met SportZeeland en het CIOS Goes.

SMWO breedtesport heeft daarnaast ook aandacht voor kinderen die tijdens de gymles moeite hebben met hun bewegingsvaardigheden. Voor deze doelgroep is er een specifiek naschools bewegingsaanbod gebaseerd op Club Extra waarbij de deelnemers stap voor stap beter gaan bewegen.

 

Sport als middel in de hulpverlening

SMWO breedtesport wordt steeds vaker bij outreachende hulpverlening betrokken. In samenwerking met andere partners wordt sport als middel ingezet om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Een voorbeeld is de Weerbare Sova-training, waarbij in samenwerking met het maatschappelijk werk deelnemende kinderen en jongeren bewust worden gemaakt van hun eigen weerbaarheid.

 

 

 

Nieuws

NIEUW: Het Mantelzorgcafé

Op woensdag 20 september 2017 zijn alle mantelzorgers uit de gemeente Goes van harte welkom bij het eerste Mantelzorgcafé. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen mantelzorgers onder het genot van een kopje ...
Lees verder

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen

Weerbaarheid voor kinderen Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij of zij wel en niet wil, wat hij of zij wel en niet kan én kan daar ook naar handelen. Deze cursus helpt kinderen in ...
Lees verder

Cursusaanbod AVO voor vrijwilligersorganisaties in Goes

Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De bijeenkomsten ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris