Organisatie

Algemeen Maatschappelijk Werk

 

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) kan iedereen terecht zonder voorwaarden vooraf of verwijsbriefje. Het AMW ondersteunt mensen bij het oplossen van en het omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren. De hulpverlening moet ervoor zorgen dat de hulpvrager beter gaat functioneren en waar nodig de contacten met zijn sociale omgeving verbeteren. Belangrijk daarbij is dat dit doel een gezamenlijke activiteit is van de maatschappelijk werker en de hulpvrager. 

 

Maatschappelijke werkers proberen dit doel te bereiken door:

 • hulpvragers inzicht te geven in de problemen;
 • actief helpen problemen op te lossen;
 • vergroten van het probleemoplossend vermogen van hulpvragers;
 • begeleiden en ondersteunen van hulpvragers die voortduren moeilijkheden ondervinden bij hun functioneren;
 • zich inzetten dat hulpvragers gebruik maken van andere voorziening en instellingen;
 • sociale situaties verkennen en op basis daarvan voorlichting geven aan instanties;
 • gegevens verzamelen over tekortkoming in het functioneren van instanties en overheid, in de wetgeving en in de uitvoering daarvan en deze bij de juiste personen en organisaties onder de aandacht brengen.

 

De taken van een maatschappelijk werker zijn:

 • psychosociale hulpverlening;
 • concrete en informatieve hulpverlening;
 • onderzoek en rapportage;
 • signalering, belangbehartiging en preventie;
 • coördineren van hulp en dienstverlening.

 

Problemenen waarvoor hulpvragers bij het AMW terecht kunnen:

 • relaties;
 • echtscheiding;
 • gezin en opvoeding;
 • eenzaamheid;
 • verlies en rouwverwerking; 
 • arbeid;
 • geweldservaringen;
 • pleger of slachtoffer van huiselijk geweld;
 • problemen met instanties;
 • seksueel misbruik
 • ruzies;
 • financiële problemen.

Vaak is er sprake van meerdere problemen tegelijkertijd.

 

 

 

 

Nieuws

NIEUW: Het Mantelzorgcafé

Op woensdag 20 september 2017 zijn alle mantelzorgers uit de gemeente Goes van harte welkom bij het eerste Mantelzorgcafé. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen mantelzorgers onder het genot van een kopje ...
Lees verder

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen

Weerbaarheid voor kinderen Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij of zij wel en niet wil, wat hij of zij wel en niet kan én kan daar ook naar handelen. Deze cursus helpt kinderen in ...
Lees verder

Cursusaanbod AVO voor vrijwilligersorganisaties in Goes

Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De bijeenkomsten ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris