Organisatie

Informatief en Signalerend Huisbezoek 70-plussers, gemeente Goes

Het Informatief & Signalerend Huisbezoek 70+ is een project van SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio) in opdracht van de gemeente Goes.


Het doel is om de ouderen in de gemeente Goes actief te kunnen benaderen en te kunnen signaleren wat er bij deze groep speelt. Op deze manier kunnen wij ouderen informeren over de verschillende regelingen en hulpmiddelen die voor handen zijn om hen hiermee op weg te helpen. Verder willen wij met de nieuwe opzet kijken wat de zeventig plusser voor participerende rol heeft in de samenleving.


Alle zeventig plussers die binnen de gemeente wonen krijgen een brief van de gemeente Goes en worden daarna telefonisch of persoonlijk benaderd, en als ze dat willen, bezocht door één van de vrijwillige ouderenadviseurs van SMWO.


Onbekend met allerlei regelingen
Ouderen vinden vaak moeilijk zelfstandig de weg naar instanties en het verkrijgen van de juiste informatie kan lastig zijn. Regelingen op het gebied van vervoer of huishoudelijke hulp veranderen geregeld en veel informatie wordt grotendeels op websites aangeboden. Ook van de regelingen van de gemeente Goes is men niet altijd goed op de hoogte, waardoor geld en mogelijkheden onbenut blijven.


Verder probeert het huisbezoek ook eenzaamheid van ouderen in kaart te brengen. Met het project Informatief & Signalerend Huisbezoek worden zeventig plussers beter geïnformeerd. Een vrijwillig ouderenadviseur komt op afspraak bij de oudere thuis. Aan de hand van een gespreksleidraad komt er een gesprek waar diverse onderwerpen aan bod komen zoals: wonen, gezondheid, mantelzorg, sport & beweging, sociaal netwerk, tijdsbesteding & activiteiten, mobiliteit en financiën.  Aan de orde komen bijvoorbeeld de mogelijkheden voor vervoer, huur- of zorgtoeslag, ondersteuning bij de administratie, de behoefte aan contact en het deelnemen aan activiteiten thuis of in de omgeving.


Het huisbezoek kan een vervolg krijgen
Wanneer er na afloop van het huisbezoek nog vragen zijn dan worden die met toestemming van de oudere doorgegeven aan het ouderenwerk of het Vrijwilligerspunt van SMWO. Afhankelijk van de gevraagde informatie, hulp of andere vormen van ondersteuning kan er gekeken worden welke afdeling u de beste ondersteuning kan bieden met uw zorgvraag. Opmerkingen en klachten over huis en omgeving worden doorgegeven aan de gemeente Goes en de woningcorporatie.


Voorheen  werden de 75-plussers in alle wijken en dorpskernen binnen de gemeente bezocht. Voor de huisbezoeken bleek veel belangstelling te zijn; ruim 60% - 92% van de senioren maakte er gebruik van.


Wilt u meer weten over het project of heeft u zelf interesse om ouderenadviseur te worden?
Voor verdere informatie over het project kunt u onze website bekijken www.vrijwilligerspuntgoes.nl of u kunt per mail contact opnemen met info@vrijwilligerspuntgoes.nl. Voor telefonisch contact kunt u bellen naar  0113-277 111 en vraagt u naar de medewerkers van het IHB70+ project.  

 

Publicaties

 

Nieuws

NIEUW: Het Mantelzorgcafé

Op woensdag 20 september 2017 zijn alle mantelzorgers uit de gemeente Goes van harte welkom bij het eerste Mantelzorgcafé. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen mantelzorgers onder het genot van een kopje ...
Lees verder

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen

Weerbaarheid voor kinderen Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij of zij wel en niet wil, wat hij of zij wel en niet kan én kan daar ook naar handelen. Deze cursus helpt kinderen in ...
Lees verder

Cursusaanbod AVO voor vrijwilligersorganisaties in Goes

Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De bijeenkomsten ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris