Organisatie

Visie en kernwaarden

Visie SMWO

SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. We gaan uit van het probleemoplossend vermogen van mensen en verbinden daarom de kwetsbare en krachtige burgers in wijken en dorpen. We zijn faciliterend, ondersteunend, verbindend en werken prikkelend om talenten aan te boren en sociale netwerken te bouwen. De combinatie van maatschappelijk werk en welzijn zorgt dat SMWO zowel individuele als collectieve ondersteuning kan bieden. SMWO verbindt kwetsbare én krachtige burgers met elkaar, waarmee onze rol als facilitator en ondersteuner van maatschappelijk werk en welzijn tot uitdrukking komt.

 

Kernwaarden SMWO

De visie van SMWO leidt tot de formulering van drie kernwaarden van waaruit medewerkers hun handelen vormgeven.

 

Voor iedereen

We staan dicht bij alle inwoners, onafhankelijk van hun achtergrond. We richten ons met name op de kwetsbare burgers en gaan hierbij uit van de eigen kracht van de mensen.

Betrokken

We geloven in onze werkwijze en zijn gemotiveerd door onze drijfveren waarbij oprechte aandacht en respect de basis vormen van ons handelen.

Samenwerken

Samenwerking met partners, opdrachtgevers, vrijwilligers en medewerkers gaan wij zeer bewust aan omdat we elkaar kunnen versterken in het realiseren van de gewenste resultaten voor onze klanten.

Nieuws

NIEUW: Het Mantelzorgcafé

Op woensdag 20 september 2017 zijn alle mantelzorgers uit de gemeente Goes van harte welkom bij het eerste Mantelzorgcafé. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen mantelzorgers onder het genot van een kopje ...
Lees verder

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen

Weerbaarheid voor kinderen Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij of zij wel en niet wil, wat hij of zij wel en niet kan én kan daar ook naar handelen. Deze cursus helpt kinderen in ...
Lees verder

Cursusaanbod AVO voor vrijwilligersorganisaties in Goes

Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De bijeenkomsten ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris