Organisatie

Rol van SMWO

Samen met burgers en organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen en werk geven we vorm aan het Sociaal Domein. SMWO beschikt over een unieke combinatie van welzijnswerk en maatschappelijk werk.

 

Welzijnswerk is gericht op het collectief. We bieden en faciliteren mogelijkheden voor ontmoeting en activering. We ondersteunen burgerinitiatieven en maken gebruik van de eigen kracht van bewoners. We verbinden sterke en kwetsbare burgers met elkaar.

 

We koppelen formele en informele zorg aan elkaar door de inzet van vrijwilligers die hiertoe worden opgeleid en vanuit SMWO de juiste handvatten meekrijgen. We signaleren problemen en verwijzen indien nodig door naar individuele hulpverlening.

 

Maatschappelijk werk is een laagdrempelige eerstelijnsvoorziening die beschikbaar is voor iedereen van 0 tot 100 jaar. We bieden hulp, ongeacht persoonlijkheidskenmerken en achtergrond van de cliënt. Niemand wordt uitgesloten. De maatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt cliënten om de regie over hun eigen leven te behouden of terug te krijgen. Indien nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. Daarnaast wordt 24-uurs hulp in crisissituaties geboden.

 

Maatschappelijk werk is voor iedereen toegankelijk en gericht op zelfstandige deelname van het individu in de maatschappij. Door vroegtijdige inzet van deze laagdrempelige eerstelijnsvoorziening kan de inzet van zware en kostbare zorg in de tweede lijn worden voorkomen. Door binnen de gebiedsgerichte teams samen met partners tijdig de juiste hulp te bieden, kan doorverwijzing naar zwaardere zorg worden voorkomen.

 

SMWO vervult een aantal rollen in de domeinen welzijn en zorg:

  • Het vroegtijdig signaleren van problematiek, zodat preventief kan worden ingegrepen en kostbare zorg wordt voorkomen.
  • Het versterken van burgerkracht en bevorderen van participatie.
  • Het verbinden van kwetsbare en sterke burgers met de juiste combinatie van informele en formele zorg.
  • Het ondersteunen van individuele burgers met als doel hen weer deel te laten nemen aan de samenleving.

Nieuws

NIEUW: Het Mantelzorgcafé

Op woensdag 20 september 2017 zijn alle mantelzorgers uit de gemeente Goes van harte welkom bij het eerste Mantelzorgcafé. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen mantelzorgers onder het genot van een kopje ...
Lees verder

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen

Weerbaarheid voor kinderen Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij of zij wel en niet wil, wat hij of zij wel en niet kan én kan daar ook naar handelen. Deze cursus helpt kinderen in ...
Lees verder

Cursusaanbod AVO voor vrijwilligersorganisaties in Goes

Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De bijeenkomsten ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris