Organisatie

Beleidsplan en verslagen

SMWO vertaalt haar doelstellingen naar een meerjarenbeleidsplan. Dit beleidsplan vormt vervolgens de basis voor de jaarlijkse werkplannen, zowel voor de hele organisatie als de verschillende teams.

 

Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 (pdf-document)

 

In deze jaarrapportage brengen we in beeld welke werkzaamheden SMWO in de Oosterschelderegio op het gebied van Welzijn, Maatschappelijk Werk en Cliëntondersteuning heeft uitgevoerd in 2016. Daarnaast nemen we u mee in de belangrijkste ontwikkelingen in onze organisatie, die de laatste jaren als gevolg van de veranderingen in het Sociaal Domein sterk in beweging is. SMWO werkt voortdurend aan professionalisering van de organisatie en de medewerkers.

 

Jaarrapportage 2016 (pdf-document)

 

De financiële verantwoording vindt u in de rekening van baten en lasten.


Rekening van baten en lasten 2016

Balans SMWO 31 december 2016

 

 

Nieuws

NIEUW: Het Mantelzorgcafé

Op woensdag 20 september 2017 zijn alle mantelzorgers uit de gemeente Goes van harte welkom bij het eerste Mantelzorgcafé. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen mantelzorgers onder het genot van een kopje ...
Lees verder

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen

Weerbaarheid voor kinderen Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij of zij wel en niet wil, wat hij of zij wel en niet kan én kan daar ook naar handelen. Deze cursus helpt kinderen in ...
Lees verder

Cursusaanbod AVO voor vrijwilligersorganisaties in Goes

Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De bijeenkomsten ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris