Dienstverlening

Veel gestelde vragen

Waar kan terecht voor de hulpverlening?

Een afspraak maken met een maatschappelijk werker kan op een van onze kantoren, bij u thuis of op een van de spreekuurlocaties. In vier dorpen op Zuid-Beveland en in een Goese wijk houdt SMWO regelmatig spreekuren, zowel voor cliënten die al gebruiken maken van SMWO als mensen die zich willen aanmelden. De spreekuren kennen geen inloop. U moet hiervoor en afspraak maken.

 

Heinkenszand, gemeentehuis Borsele

Donderdag van 13.30-15.30 uur (wekelijks)

U kunt hier ook terecht voor een afspraak voor het sociaal-juridisch spreekuur

Afspraak: via het Zorgloket, (0113) 23 83 83

 

Krabbendijke, praktijkgebouw huisartsen Balans

Maandag van 13.30-15.00 uur (tweewekelijks)

Afspraak: via assistent huisarts, (0113) 27 28 44

 

Rilland, praktijkgebouw huisarts

Dinsdag van  9.00-10.30 uur (wekelijks)

Afspraak: via assistent huisarts, (0113) 55 13 43

 

Yerseke, praktijkgebouw  huisartsen

Dinsdag van 11.30 -13.00 uur (wekelijks) 

Afspraak: via assistent huisarts, (0113) 57 35 20

 

Goese Polder, praktijk huisarts Gevaert

2e en 4e vrijdag van de maand vanaf 9.00 uur
afspraak: via assistent huisarts, (0113) 214450

 

 

Heb ik een verwijzing nodig?
Nee, iedereen kan bij SMWO terecht. U hoeft niet geen verwijsbriefje te hebben van bijvoorbeeld een instantie of arts.
Wat zijn de kosten van de hulpverlening?
De hulpverlening van SMWO is in principe gratis. Alleen bij een aantal trainingen vragen we een bijdrage voor de materialen.
Waar vind ik hulp buiten kantooruren?

's Avonds, 's nachts en tijdens weekend- en feestdagen kunt u contact opnemen met TelTel. Deze telefonische hulpdienst is dag en nacht, zeven dagen in de week bereikbaar via 085-2220019.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

U kunt rekenen op vertrouwelijke dienstverlening. Dat maken wij mogelijk door: 

  • Uw gegevens te bewaren in een elektronisch dossier, dat alleen kan worden ingezien door medewerkers voor wie dat noodzakelijk is.
  • Alleen die gegevens vast te leggen die nodig zijn om u te helpen .
  • U altijd uw dossier mag inzien en vragen om foutieve informatie te laten wijzigen.
  • Het beroepsgeheim dat medewerkers van SMWO hebben.
  • De toestemming die u moet geven om  informatie over u op te vragen of toe te sturen aan derden.
  •  Uw gegevens  twee jaar nadat de hulp aan u is beëindigd te vernietigen.

De plichten van SMWO en uw rechten zijn uitgebreid vastgelegd in een privacyreglement. Dat reglement kunt u op verzoek inzien. 

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over de dienstverlening van SMWO?
Het is mogelijk dat u niet tevreden bent over de contacten met of de diensten van SMWO. Als u klachten hebt, moet u die zeker aan ons laten weten. Het beste kunt u uw klacht eerst bespreken met de betrokken medewerker of zijn/haar teamleider. Lukt het niet om samen tot een voor u bevredigende oplossing te komen, maakt u dan gebruik van de klachtenregeling van SMWO. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat.
Ben ik mantelzorger of vrijwilliger?

De overeenkomst tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk is dat voor uw werkzaamheden geen loon ontvangt. Meestal doet u het werk voor niets of hooguit ontvangt u een (onkosten)vergoeding. Maar tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn bestaan ook veel verschillen. Hieronder een overzicht

 

 Mantelzorg
  Vrijwilligerswerk 

 Overkomt je

 Ongeorganiseerd

 Langdurig

 Alles doen

 Familie, vrienden of buren    

Dreigende overbelasting

Beperkt in contacten

Ondergewaardeerd

Vanzelfsprekend

Geen feedback 

 

  Niet verplicht

  Kies je bewust voor

  Georganiseerd verband 

  Zelf tijd bepalen

  Zelf draaglast bepalen

  Buiten privé relatie

  Ontspannend

  Breidt contacten uit

  Wordt gewaardeerd

  Wordt als mooi ervaren

 

 

Is Vrijwilligerspunt Goes er ook voor mantelzorgers ?

Vrijwilligerspunt Goes is er ook voor mantelzorgers. Er zijn verschillende projecten en activiteiten die mantelzorgers ondersteunenen bij hun taken, bijvoorbeeld de Mantelzorgcoaches. U krijgt informatie en advies, onder andere  bij het aanvragen van hulp of bemiddelen bij een vraag voor Vrijwillige Thuiszorg. 

Ook voor een luisterend oor kunt u bij Vrijwilligerspunt Goes terecht. U kunt telefonisch contact opnemen of langskomen in het inlooppunt, van  maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur: (0113) 277 122.

Kom ik in aanmerking voor mantelzorg?
Voor mantelzorg komt u NIET in aanmerking. Mantelzorg is immers de zorg van een naaste (vaak een gezinslid) voor iemand die chronische ziek of gehandicapt is. Mantelzorgers hebben soms zelf extra hulp nodig. Hun mantelzorgtaken kunnen verlicht worden door het inschakelen van een vrijwilliger.
Is mantelzorg verplicht?
Mantelzorg is niet verplicht. Het probleem is dat bij de indicatiestelling het berip 'gebruikelijke zorg' wordt gehanteerd. Van een inwonende, gezonde huisgenoot wordt verwacht dat deze huishoudelijke taken op zich neemt (gebruikelijk zorg). Het maakt daarbij niet uit of deze mantelzorger een baan heeft of niet. Voor persoonlijke verzorging (wassen, aankleden enz.) kan professionele zorg worden aangevraagd als de zorg langer dan drie maanden nodig is. U kunt dan kiezen uit thuiszorg of zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB).
 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris