Dienstverlening

WW, WIA, Ziektewet, Wajong, AOW, ANW, bijstand. Nederland kent heel wat wetten en regeling om ervoor te zorgen dat u in speciale situaties toch een minimale (financiële) zekerheid hebt. Maar wij vinden het begrijpelijk dat u al deze voorzieningen weleens een doolhof vindt waar u behoorlijk de weg in kunt kwijt raken.

 

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden op een beroep op een regeling of vindt u dat de niet juist wordt behandeld door de organisatie die de uitkering regelt, dan kunt u bij SMWO terecht.

 

Bemiddeling en belangbehartiging

Uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen. Of uw uitkering is stopgezet. Terecht of toch niet. U wilt hulp van iemand die dit kan beoordelen. Waar moet u opletten als u bezwaar gaat maken. Vragen waar SMWO een antwoord op weet. En we kunnen meer voor u doen. We kunnen, als u dat wilt, ook namens u bemiddelen of bezwaar maken.

 

Over deze uitkeringen en voorzieningen adviseren we u graag:

  • WW (Werkeloosheidswet)
  • ZW (Ziektewet)
  • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
  • AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
  • AOW (Algemene ouderdomswet)
  • ANW (Algemene nabestaandenwet)
  • Kinderbijslag
  • Wajong
  • WWB (Wet Werk en bijstand) 
  • Bijzondere bijstand 

 

Sociaal Juridische Ondersteuning

U kunt altijd binnenlopen of bellen voor het maken van een afspraak omtrent dit thema. Klik hier voor de contactgegevens.

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht
 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris