Dienstverlening

Resultaten 1 t/m 10 van 14

55+ kalender

Twee maal per jaar, in het voor- en najaar geeft SMWO de 55+ kalender uit. In de kalender vindt u een overzicht van activiteiten die in Goes en omgeving worden georganiseerd speciaal voor senioren of die geschikt zijn voor 55-plussers.  ...

Lees verder

Bewonersondersteuning

U hebt een idee voor uw wijk of dorp. Samen met u gaan we bekijken of dat idee te realiseren is. Bij SMWO krijgt u informatie, advies en hulp om uw initiatief om te zetten in daden. Zowel individuele inwoners van Goes als wijk- en dorpsorganisatie...

Lees verder

Buurtbemiddeling Goes

Alle bewoners van de gemeente Goes kunnen een beroep doen op buurtbemiddeling om overlast tussen bewoners onderling te verminderen of op te lossen. Buurtbemiddeling helpt mensen om er samen uit te komen. Ruzies kunnen zo worden voorkomen of beëi...

Lees verder

Goesweb.net

Goesweb.net is een netwerk van websites van wijken en dorpen. De website www.goesweb.net is als portal het vertrekpunt om de websites van de Goese wijken en de dorpen te bezoeken.   Goesweb.net is een project van SMWO en...

Lees verder

Integratie en participatie

SMWO Integratie en Participatie organiseert activiteiten voor de Goese inwoner ter vergroting van de kennis, ervaring en betrokkenheid in de samenleving. De activiteiten hebben als doel de zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid van de Goese inwoner te b...

Lees verder

Jongerenpersbureau - Newz Goes Around

Newz Goes Around is het jongerenpersbureau in Goes. Een persbureau dat zich bezig houdt met nieuws dat jongeren aanspreekt en dat door jongeren wordt gemaakt.   Vind je het leuk om zelf filmpjes of foto's te maken, mensen te interviewen of art...

Lees verder

Leefbaarheid SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland

Dat het voorzieningenniveau in kleine kernen steeds verder zal verminderen is niet echt iets nieuws. In een aantal van de 17 dorpskernen op Schouwen-Duiveland is al geen winkel of pinautomaat meer te vinden. Of daarmee ook de leefbaarheid in de ke...

Lees verder

Masterplan Goes-West

In de wijk Goes-West is gestart met een grote renovatie, Masterplan Goes-West. De komende jaren worden stap-voor-stap straten en/of woningcomplexen opgeknapt. Als woningen worden verbeterd, wordt in overleg met de bewoners een onderhouds- en verbe...

Lees verder

Netwerkberaad

Een netwerkberaad wordt gevormd door mensen die samen met u een bepaalde situatie willen veranderen. Zo'n situatie kan bijvoorbeeld zijn: problemen met de opvoeding eenzaamheid of er alleen voor staan dreiging van huiselijk geweld overlast in...

Lees verder

Preventie seksueel misbruik binnen vrijwilligersorganisaties

Werk je als organisatie met en voor minder­jarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen, horen daarbij. En voor­bereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het t...

Lees verder

Ga naar pagina: 1 - 2   Volgende >

Veelgestelde vragen

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over de dienstverlening van SMWO?

 

Gerelateerde informatie

Goesweb.net

De digitale wijk- en dorpspleinen van Goes

Lees verder

Oranje Fonds

Financiële steun voor projecten en activiteiten die sociale samenhang en sociale participatie bevorderen.

Lees verder

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris